Kako održavati katalitičke ploče?


Katalitičke ploče nije potrebno specijalno održavati te se ne preporuča nikakvo čišćenje istih. Pri korištenju pećnice, katalitičke ploče same se čiste i na taj način održavaju.