Koja je maksimalna duljina odvodnog kanala koju mogu imati nape za kuhanje?


Idealno ne više od 3 metra.