Koje bi temperature trebale biti unutar mog hladnjaka i zamrzivača?Preferira se temperatura od 3 do 4° C, s gornjim i donjim granicama od 0 do 7° C. Na 7° C hrana će se brže pogoršati