Kolika je temperatura sušenja sušilice s toplinskom pumpom usporedno sa sušilicom sa vanjskim grijačima?Kondenzacijske sušilice koje koriste tehnologiju toplinske pumpe suše na maksimalnoj temperaturi od 50°C, dok kondenzacijske sušilice s vanjskim grijačima suše na maksimalnoj temperaturi od 75°C.