Koliko će brzo hladnjak napraviti led?Proizvođač leda neće napraviti led dok temperatura zamrzivača ne padne na -12 ° C. Trebat će dan da napunite kantu za led.