Mogu li koristiti svoju plinsku ploču ako nestane struje?U slučaju dugotrajnog nestanka snage, površinski plamenici mogu se ručno upaliti. Držite upaljenu šibicu u blizini plamenika i okrenite upravljački gumb u "High" položaj.