Može li se isključiti sistem automatskog otvaranja vrata nakon završetka ciklusa kod perilica posuđa?Sistem automatskog otvaranja vrata na kraju ciklusa, može se po želji korisnika isključiti, a svi koraci kako to napraviti, opisani su u korisničkim uputama.