Može li se skidati gornji poklopac kod samostojećih modela perilica posuđa, kako bi se iste ugradile ispod kuhinjske radne ploče?Kod samostojećih modela perilica posuđa, moguće je skidanje gornjeg poklopca pri ugradnji u kuhinjski element. Maksimalna visina perilica posuđa bez gornjeg poklopca je 820mm.