Na koji način se kod ugradbenih perilica posuđa podiže visina zadnjih nožica?Kako biste podigli visinu zadnjih nožica, potrebno je s doljnje prednje strane uređaja pronaći crveni šaraf. Okretanjem istoga, podešavamo visinu zadnjih nogica perilice posuđa.