Što označavaju slova EE na kraju šifre proizvoda?


Slova EE na kraju šifre uređaja označavaju kontrolnu ploču s engleskim nazivima programa.