Svjetlo filtera dozatora je crveno. Kako bi svjetlo trebalo djelovati?Vaš filter za vodu trajat će 6 mjeseci. Indikator se mijenja od zelene u narančastu na 90% roka trajanja i crveno na kraju roka. Kad se filter promijeni, gumb "Reset" mora biti pritisnut više od 3 sekunde, tada će svjetlo ponovno postati zeleno.