Svjetlo filtera na dozatoru je crvene boje. Što učiniti?Vaš će filter za vodu trajati 6 mjeseci. Indikator se mijenja od zelene u narančastu na 90% roka trajanja i konačno crveno na kraju trajanja. Kada promjenite filter, pritisnite gumb "Reset" više od 3 sekunde, tada će ponovno svjetlo postati zeleno.