OBAVIJEST O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Hrvaška trgovačko društvo Whirlpool Croatia d.o.o. osnovano sukladno zakonodavstvu hrvatsko, sa sjed štem na adresi Av. Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb, upisano u registar trgovačkih društava hvraškem, PDV ID broj 1504860 (u daljnjem tekstu: Whirlpool, osoba imenovana glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim imeničkim zamjenicama) kao voditelj zbirke vaših osobnih podataka i dio globalne grupe Whirlpool (u daljnjem tekstu: grupa Whirlpool) nastoji u svakom trenutku zaštititi povjerljivost vaših osobnih informacija (u daljnjem tekstu: osobni podatci kako su definirani odgovarajućim zakonodavstvom kojim je uređena zaštita podataka) dostavljenih u dolje navedene svrhe. Ovime vas obavješćujemo o tomu koje osobne podatke prikupljamo, kako se obrađuju i u koje svrhe te kako možete ostvarivati svoja individualna prava na pristup, ažuriranje, ispravak ili brisanje takvih podataka.

ZAŠTO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE OSOBNE PODATKE TE POSTUPCI U VEZI S TIM

Osobne podatke koje nam dostavite obradit ćemo prilikom registracije proizvoda koji ste kupili te kada stupite s nama u kontakt tražeći informacije ili pomoć, odnosno prilikom kupnje proizvoda Whirlpool u internetskoj prodavaonici, i to samo u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrha navedenih u ovoj obavijesti. Kada Whirlpool ne mora obrađivati osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju kako bi ostvario svoje svrhe, nastojat će prilikom ostvarivanja takvih svrha obaviti deidentifikaciju osobnih podataka i ukloniti osobna identifikacijska obilježja.
Vaše ćemo osobne podatke koje nam dostavite prikupiti radi otvaranja računa na vaše ime i/ili ispunjenja obrasca za registraciju vašeg proizvoda i/ili kako bismo stupili u kontakt s vama i/ili radi ispunjenja narudžbenice koju nam pošaljete vezano za kupnju proizvoda.
Premda niste dužni ispuniti i poslati obrazac za registraciju proizvoda na koji se ova obavijest odnosi, imajte na umu da ako ne pošaljete obrazac ispunjen u cijelosti, možda nećemo moći odgovarajuće ispuniti vaše želje ili pružiti tražene usluge. To nam također može onemogućiti da vam pošaljemo informacije za koje smatramo da bi mogle biti zanimljive ili korisne za vas, poput informacija o produljenim jamstvima za proizvod, odnosno proizvode koje ste kupili.
Osim toga dostavljanjem osobnih podataka o vašim srodnicima, prijateljima ili trećim osobama potvrđujete i jamčite da su vam treće osobe dale odgovarajući pristanak za otkrivanje takvih osobnih podataka nama u svrhe navedene u ovoj obavijesti.

OBRADA PRIKUPLJENIH OSOBNIH PODATAKA

Nakon što primimo osobne podatke, Whirlpool će ih obraditi u sljedeće svrhe:

• radi održavanja odnosa s vama koji proizlazi iz vaše kupnje proizvoda, vođenja evidencije o našoj komunikaciji s vama i njezina praćenja, ispunjavanja svih povezanih zakonskih zahtjeva te internih računovodstvenih, administrativnih i poreznih zahtjeva, postupaka i pravila;

• radi dijeljenja takvih podataka s drugim trgovačkim društvima iz grupe Whirlpool u svrhe koje su navedene u ovoj obavijesti. Popis trgovačkih društava grupe Whirlpool dostupan je na zahtjev;

• radi dijeljenja takvih podataka s pomno odabranim partnerima, uz vaš prethodni pristanak, u svrhe koje su navedene u ovoj obavijesti. Popis partnera dostupan je na zahtjev;

• u marketinške svrhe, uz vaš prethodni pristanak i/ili u pravno utemeljenom, odnosno osnovanom opsegu; 

• kako bismo vam omogućili da ostanete informirani kako je opisano u sljedećem poglavlju ove obavijesti. 

SKRB ZA VAŠU INFORMIRANOST

U slučajevima kada se slažete (osim kada za takvo što već postoje pravni temelji, odnosno kada je takvo što pravno osnovano) možemo uporabiti osobne podatke da vam elektroničkom poštom, SMS-om, MMS-om (i drugim elektroničkim sredstvima), telefaksom, poštom i telefonom:

• priopćimo marketinške informacije o novinama, poklonima, informacije o proizvodima ili lansiranju novih proizvoda, promidžbama proizvoda/prodajnim ponudama, odnosno internetskim prodajnim ponudama (za aparate, dodatnu opremu, potrošni materijal) Whirlpool i Maytag, KitchenAid, Ignis, Bauknecht te odabranih trgovačkih partnera (čiji je popis dostupan na zahtjev) za koje smatramo da bi vas mogle zanimati;

• uputimo marketinške i trgovačke ponude i dopise (primjerice brošuru) o produljenim jamstvima od strane Whirlpool te o proizvodima koje ste registrirali ili za koje ste pokazali zanimanje. Takva jamstva može dati i D&G, Whirlpool pouzdan trgovački partner;

• uputimo poziv za sudjelovanje u našoj anketi o proizvodima ili potpori klijentima;

• uputimo poziv za sudjelovanje u nagradnim izvlačenjima, igrama i natječajima, na sajmovima, u demonstracijama rada proizvoda i kuharskim demonstracijama.

Ako se želite odjaviti s popisa primatelja marketinških materijala koje vam možemo poslati ili iz gore navedenih povezanih aktivnosti, to možete učiniti jednostavno postupajući sukladno uputama za odjavu priopćenim prilikom pojedinačne marketinške komunikacije ili stupanjem u kontakt s nama na: Whirlpool Croatia d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb.

TKO ĆE VIDJETI VAŠE OSOBNE PODATKE 

Osobne podatke prikupljaju i obrađuju u gore navedene svrhe naši zaposlenici prilikom obavljanja svojih administrativnih, računovodstvenih, marketinških i promidžbenih poslova, poslova vezanih za pomoć klijentima, administriranje IT-sustava, upravljanje njime, njegovo održavanje i razvoj, marketinške aktivnosti, ankete i promidžbe, sukladno svrhama opisanim u ovoj obavijesti. Vaši će osobni podatci biti pohranjeni u zbirkama podataka grupe Whirlpool te u zbirkama podataka kojim upravljaju vanjski pružatelji usluga s kojima je grupa Whirlpool sklopila odgovarajući ugovor. Te se zbirke podataka nalaze na području Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), a njihov je popis dostupan na zahtjev.
Imajte na umu da određeni osobni podatci mogu biti priopćeni vlastima i javnopravnim tijelima na odgovarajućem području, općenito u zakonske i porezne svrhe ili, kada je to prikladno, kako bi se zaštitili Whirlpool djelatnost, klijenti, zaposlenici ili dobavljači. Osim toga mogu biti priopćeni potencijalnim kupcima ili partnerima i njihovim stručnim savjetnicima radi istraživanja predložene prodaje ili prijenosa trgovačkog društva, odnosno njegove djelatnosti ili imovine, trgovačkih ortaštava ili dogovora o zajedničkim poduzećima koji se mogu povremeno pojaviti, u mjeri u kojoj anonimizacija nije moguća ili nije praktična. Nakon sklapanja posla kupci i partneri mogu rabiti podatke u svrhe koje su navedene u ovoj obavijesti.

KADA SE PODATCI IZNOSE U INOZEMSTVO 

Lokalno zakonodavstvo kojim je uređena zaštita privatnosti dopušta [brand name] da iznese osobne podatke u druge države pod uvjetom da ste prethodno dali svoj pristanak ili da je iznošenje pravno osnovano te da je osigurana odgovarajuća razina zaštite.
Imajte na umu da se zaposlenici [brand name], drugih pravnih subjekata iz grupe Whirlpool, trećih osoba koje istupaju kao naši pružatelji usluga u naše ime i pomno odabranih partnera mogu nalaziti u inozemstvu, pa čak i izvan Europskoga gospodarskog prostora. Stoga će u takvim slučajevima Whirlpool nastojati osigurati da se podatci iznesu sukladno svim načelima i zahtjevima prava Europske unije i lokalnog prava te da se u takvim državama/na takvim područjima poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere za zaštitu osobnih podataka.

ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Whirlpool će obraditi i čuvati vaše osobne podatke dokle god to nalaže zakonodavstvo ili za naše navedene zakonite poslovne potrebe te u gore/dolje navedene svrhe.

KOJA VAM PRAVA PRIPADAJU

Zakonodavstvo EU-a kojim je uređena zaštita privatnosti omogućuje vam da provjerite ima li Whirlpool osobne podatke o vama te da vam se, ako ih ima, dostavi njihova kopija zajedno s informacijama o tomu kako i u koje svrhe ih Whirlpool obrađuje. Također možete zatražiti da se vaši osobni podatci koje imamo ažuriraju i/ili isprave te da se, ako to dopušta zakonodavstvo, čak i izbrišu. Osim toga možete u svakom trenutku povući svaki pristanak u vezi s obradom vaših osobnih podataka.
Ako želite ostvariti svoja gore navedena prava, promijeniti svoju odluku o tomu da ostanete informirani, obavijestiti Whirlpool o bilo kakvoj promjeni svojih podataka ili postaviti bilo kakvo pitanje o uporabi vaših osobnih podataka od strane Whirlpool, obratite nam se na Whirlpool Croatia d.o.o., Av. Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb ili alternativno putem e-maila recepcija@whirlpool.com.

SAFE HARBOR - SIGURNA LUKA

Whirlpool postupa sukladno sporazumu između SAD-a i EU-a e sporazumu između SAD-a i Švicarske o okvirima sigurne luke utvrđenim od strane Ministarstva trgovine SAD-a u vezi s prikupljanjem, uporabom i čuvanjem podataka iz Europske unije, odnosno Švicarske. Whirlpool potvrđuje da poštuje sljedeća načela privatnosti sigurne luke utvrđena sporazumima između SAD-a i EU-a te SAD-a i Švicarske: načelo obavješćivanja, izbora, prosljeđivanja, zaštite, cjelovitosti podataka, pristupa i primjene pravila. Informacije o sporazumima s EU-om i Švicarskom o okvirima sigurne luke nalaze se na http://export.gov/safeharbor.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s privatnosti ili uporabom podataka na koja nismo zadovoljavajuće odgovorili, obratite se TRUSTe na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Kliknite ovdje za informacije o slanju pitanja telefaksom i poštom. Postupak rješavanja sporova od strane TRUSTe dostupan je samo na engleskom jeziku.