Obavijest o zaštiti privatnosti

Oduševljeni smo vašim zanimanjem za naše poduzeće i proizvode. Grupacija Whirpool Group (kako je pojašnjena u nastavku) vrlo ozbiljno shvaća vaša prava zaštite podataka i predani smo unaprjeđenju vašeg korisničkog iskustva u skladu sa svim mjerodavnim zakonima i propisima zaštite podataka. U nastavku ćete naći našu Obavijest o zaštiti privatnosti u kojoj je objašnjen način na koji obrađujemo vaše osobne podatke.
Sukladno gore navedenom, Whirlpool Croatia LTD, poduzeće osnovano prema zakonima Hrvatske, dio grupacije Whirlpool Group („Whirlpool Group”), čiji je registrirani ured na adresi Av. Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb („Whirlpool”, „nas/nam/a” ili „mi”), u svojoj funkciji voditelja obrade, namjerava pojedincima uključujući, ali ne ograničavajući se na korisnike („Korisnici”, „vi” ili „vaš/a/e”) ovoga mrežnog mjesta („Mrežno mjesto”), pružati informacije koje se odnose na načine koji se rabe za prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu s europskom Općom uredbom o zaštiti podataka br. 679/2016 („Uredba”) i svim ostalim mjerodavnim zakonima i propisima.


INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO Prikupljamo (1) osobne podatke koje ste dobrovoljno podijelili s nama, (2) podatke koji se odnose na vaše aktivnosti na Mrežnom mjestu i (3) informacije pružene ili prikupljene drugim izvorima.
Ne prikupljamo posebne kategorije osobnih podataka u vezi s vama (npr. podatke o zdravstvenom stanju ili pravosudne podatke).
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

KAKO RABIMO VAŠE PODATKE Rabimo vaše osobne podatke da bismo vam pružili zatražene usluge uključujući, ali ne ograničavajući se na omogućavanje pregledavanja Mrežnog mjesta, odgovaranje na zahtjeve i interakciju s našim uslugama.
Samo uz vašu privolu smijemo obrađivati vaše osobne podatke i u svrhu slanja prilagođenih marketinških obavijesti uključujući ponude i popuste od nas i naših provjerenih partnera.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

IZ KOJIH RAZLOGA RABIMO VAŠE PODATKE Rabimo vaše podatke da bismo vam omogućili korištenje Mrežnim mjestom i odgovarajućim uslugama.
Vaši se osobni podatci prikupljaju i radi usklađivanja s pravnim obvezama ili zaštite legitimnih interesa poduzeća Whirlpool.
Bez određenih podataka možda vam ne bismo mogli ponuditi usluge ili vam omogućiti pristup Mrežnom mjestu, ovisno o tome što je slučaj.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE

Rabimo vaše osobne podatke u razdoblju nužnom za postizanje namjeravane svrhe.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

ŠTO ČINIMO DA BISMO ZAŠTITILI VAŠE PODATKE Sigurnost vaših podataka za nas je prioritet. U tu svrhu poduzeli smo odgovarajuće upravne, tehničke i fizičke mjere namijenjene zaštiti vaših osobnih podataka od gubitka, krađe i neovlaštene uporabe, otkrivanja ili izmjena.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

S KIM DIJELIMO VAŠE PODATKE Vaše podatke možemo dijeliti s (1) davateljima usluga, (2) našim pridruženim društvima i (3) javnim tijelima kada je to dopušteno mjerodavnim zakonima.
Nakon vaše privole možemo podijeliti vaše osobne podatke i s našim provjerenim partnerima u njihove marketinške svrhe.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

PRIJENOSI VAŠIH PODATAKA IZVAN EGP-a Vaše podatke možemo prenijeti subjektima izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP). U svakom slučaju, uvijek ćemo se pobrinuti da se provedu odgovarajuće i prikladne zaštite u skladu s Uredbom.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

VAŠA PRAVA Imate između ostalog pravo na pristup, integriranje, ažuriranje, izmjenu i brisanje svojih osobnih podataka.
Kliknite ovdje radi daljnjih informacija

OBRATITE NAM SE Možete nam se obratiti slanjem e-poruke na data_protection_emea@whirlpool.com. Možemo izmijeniti ili ažurirati ovu Obavijest o zaštiti privatnosti i radi usklađenosti s mjerodavnim zakonima.


1. VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Poduzeće Whirlpool obrađuje sljedeće kategorije podataka: Možete nam se obratiti koristeći se našim obrascem obratite nam se. Možemo izmijeniti ili ažurirati ovu Obavijest o zaštiti privatnosti i radi usklađenosti s mjerodavnim zakonima.


 1. Podatci koji se odnose na vas

  Poduzeće Whirlpool obrađuje osobne podatke o vama koje je prikupilo ili koji su mu ustupljeni putem raznih izvora, uključujući, ali ne ograničavajući se na osobne podatke koje ste mu vi izravno ustupili prilikom otvaranja računa i/ili registracije kupljenog proizvoda, kao i kada postavite zahtjev za informacije, pomoć i kupnju proizvoda poduzeća Whirlpool u mrežnoj trgovini, kao što su ime, prezime, adresa prebivališta, adresa e-pošte, telefonski broj.
  Ti se podatci obrađuju samo u onoj mjeri koliko je to potrebno radi ostvarivanja svrha navedenih u ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti. Poduzeće Whirlpool treba čuvati osobne podatke anonimnima te ukloniti te podatke u situacijama kada ne treba obrađivati osobne podatke u obliku u kojem se može identificirati osoba radi obrade.


 2. Pregledavanje podataka

  Mrežno mjesto prikuplja osobne podatke Korisnika iz tehničkih i funkcionalnih razloga. Ti se podatci ne prikupljaju radi identifikacije Korisnika, ali to može podrazumijevati identifikaciju korisnika u slučaju, primjerice, da se podatci usporede s drugim podatcima koje imaju treće strane. Ta kategorija podataka uključuje adresu IP-a i ime domene Korisnikovog računala, URI (Uniform Resource Identifier – Jedinstveni identifikator resursa) adrese traženih resursa, vrijeme zahtjeva, način koji je upotrijebljen za slanje zahtjeva poslužitelju, veličinu datoteke primljene kao odgovor, brojčanu šifru povezanu sa statusom odgovora s poslužitelja i druge parametre u vezi s operativnim sustavom kojim se koristi Korisnikov uređaj. Ti se podatci rabe samo radi prikupljanja anonimnih statističkih informacija o uporabi Mrežnog mjesta i kontrole njegovog pravilnog rada te se zadržavaju u skladu s našim zahtjevima o zadržavanju zapisa. Ti se podatci mogu rabiti radi utvrđivanja odgovornosti u slučaju mogućih računalno povezanih zločina protiv Mrežnog mjesta. Možemo prikupljati osobne podatke na našem Mrežnom mjestu i putem različitih kategorija kolačića. Ako trebate više informacija o kolačićima, posjetite Obavijest o kolačićima.


2. SVRHE OBRADE


Gdje je primjenjivo, obradit ćemo vaše osobne podatke koje smo prikupili ili su nam ustupljeni u sljedeće svrhe:

 1. omogućiti vam registraciju na Mrežnom mjestu otvaranjem osobnog računa, registraciju proizvoda na Mrežnom mjestu i kupnju proizvoda na Mrežnom mjestu;

 2. dovršiti mrežnu kupnju proizvoda i pružiti ostale usluge (usluge nakon prodaje, sprječavanje prijevare, upravljanje povratima);

 3. pružiti usluge isporuke naših proizvoda na kućnu adresu i pružiti vam bilo koje zatražene usluge;

 4. dogovoriti popravak na vašem proizvodu;

 5. upravljati zahtjevima za informacije koje nam pošaljete, uključujući i bavljenje pritužbama i obavijestima primljenima putem naše interaktivne usluge čavrljanja;

 6. prijaviti vas u nagradnu igru / natjecanje;

 7. pridržavati se zakonskih odredbi i uredbi te provoditi naša vlastita prava na sudovima;

 8. nakon vaše privole, a ne dovodeći u pitanje legitimni interes poduzeća Whirlpool, elektroničkim vam putem slati vam prilagođene marketinške obavijesti o našim proizvodima i uslugama (uključujući e-poštu, SMS, MMS, obavijesti na društvenim mrežama, mobilne aplikacije);

 9. osim ako ne otkažete privolu, stupati s vama u kontakt telefonom (nije automatiziran) i papirnatom poštom u marketinške svrhe;

 10. u svrhe slanja obavijesti korisničke službe koje se odnose na proizvode koje ste vi registrirali ili za koje ste pokazali zanimanje te radi provođenja anketa o zadovoljstvu korisnika;

 11. nakon vaše privole podijeliti vaše osobne podatke za prilagođenu marketinšku komunikaciju s našim provjerenim partnerima kako je navedeno u 6. odjeljku u nastavku i

 12. provoditi aktivnosti korisne za prijenose poslovanja i poslovnih podružnica, preuzimanja, spajanja, odvajanja ili druge pretvorbe te za izvršenje tih transakcija.


3. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU


 1. Ustupanje osobnih podataka u svrhe navedene u 2. odjeljku, pod točkama a), b), c), d), e) i f) potrebno je u svrhe u koje su nam podatci ustupljeni ili su s nama podijeljeni, a koje uključuju, ali ne ograničavaju se na registraciju na Mrežnom mjestu, mrežnu kupnju proizvoda i uporabu pomoćnih specifičnih usluga, kao i sudjelovanje u promotivnim nagradnim igrama i natječajima;

 2. Ustupanje osobnih podataka u svrhe prema 2. odjeljku, pod točkom g) obavezno je jer se tako zahtijeva mjerodavnim zakonima;

 3. Ustupanje osobnih podataka u svrhe prema 2. odjeljku, pod točkama (h) i (k) nije obavezno. U nedostatku vaše privole, poduzeće Whirlpool, poduzeća koja su dio grupacije Whirlpool i/ili provjereni partneri neće vam moći slati prilagođene marketinške obavijesti automatskim načinima. U svakom slučaju, nakon povlačenja Korisničke privole više nećemo obrađivati osobne podatke u svrhe navedene pod točkama h) i k). Naše je očekivanje da privolu za marketinške obavijesti i dijeljenje podataka (gdje je primjenjivo) daje ispitanik čiji su osobni podatci ustupljeni;

 4. Ustupanje osobnih podataka u svrhe prema 2. odjeljku, pod točkama i), j) i l) neophodno je radi legitimnih interesa poduzeća Whirlpool i grupacije Whirlpool Group, koji će biti odgovarajuće uravnoteženi s vašim interesima.

Možemo u skladu s mjerodavnim zakonima zaštite podataka upotrijebiti i vaše elektroničke podatke za kontakt (adresu e-pošte, telefonski broj) koje smo prikupili u sklopu prodaje proizvoda ili usluge da bismo vam slali prilagođene marketinške obavijesti o sličnim proizvodima ili uslugama. U takvom slučaju možete dati prigovor na takvu uporabu svojih elektroničkih podataka za kontakt klikom na poveznicu „otkaži pretplatu” na dnu e-poruke/SMS-a svaki put kada je poslana prilagođena marketinška obavijest ili u skladu s 9. odjeljkom ove Obavijesti o zaštiti privatnosti u nastavku.


4. ZADRŽAVANJE PODATAKA


Poduzeće Whirlpool obrađivat će osobne podatke dok je god to potrebno radi ostvarivanja namjeravane svrhe u skladu s gore navedenim 2. odjeljkom. U svakom slučaju primjenjuju se sljedeća razdoblja zadržavanja:

 1. podatci prikupljeni u svrhe navedene u 2. odjeljku, pod točkama a), b) i c), d), e) i f) zadržavaju se samo u razdoblju nužnom radi odgovaranja na zahtjeve ispitanika i usklađenosti s mjerodavnim zakonima i propisima

 2. podatci prikupljeni u svrhe navedene u 2. odjeljku, pod točkom g) zadržavaju se u razdoblju koje je obavezno propisano odredbama mjerodavnog zakona (npr. za porezne svrhe);

 3. podatci prikupljeni u svrhe navedene u 2. odjeljku, pod točkama h) i k) zadržavaju su u najvećem razdoblju zadržavanja podataka propisanom odredbama mjerodavnog zakona i

 4. podatci prikupljeni u svrhe navedene u 2. odjeljku, pod točkama i), j) i l) zadržavaju se samo u razdoblju nužnom radi legitimnih interesa poduzeća Whirlpool.

Napominjemo da razdoblja zadržavanja podataka mogu varirati ovisno o mjerodavnim lokalnim zakonima.


5. POSTUPCI OBRADE PODATAKA


Vaši se osobni podatci obrađuju uporabom informacijske tehnologije i/ili papirnatim sredstvima i zaštićeni su odgovarajućim sigurnosnim uređajima koji mogu osigurati sigurnost i zaštićenost osobnih podataka. Poduzeće Whirlpool osobito poduzima odgovarajuće upravne, tehničke, osobne i fizičke mjere osmišljene radi zaštite zadržanih osobnih podataka od gubitka, krađe, kao i od neovlaštene uporabe, otkrivanja ili promjene u osobnim podatcima.


6. OBAVJEŠĆIVANJE O PODATCIMA


Podijelit ćemo vaše osobne podatke s našim provjerenim partnerima, kao što su naši davatelji produženih jamstava, koji ih namjeravaju rabiti u svrhe izravnog marketinga samo kada smo vas posebno o tome obavijestili i vi ste nam dali posebnu privolu za to.
Vaše osobne podatke možemo dijeliti s:

 1. poduzećima grupacije Whirlpool Group u EGP-u i izvan EGP-a, a koji djeluju kao neovisni voditelji obrade;

 2. našim pažljivo odabranim dobavljačima treće strane u EGP-u i izvan EGP-a, kao što su operateri u pozivnim centrima, otpremnici, dobavljači usluga ili tehničari kojima je dodijeljena asistencija i drugim dobavljačima koji rade u naše ime u ulozi imenovanih izvršitelja obrade podataka u svrhe opisane u ovoj obavijesti; ostalim trećim stranama u sklopu korporativne transakcije kao što je spajanje ili prodaja imovine.

U gornjim slučajevima ta se poduzeća moraju pridržavati naših zahtjeva zaštite privatnosti i sigurnosnih zahtjeva i ne smiju rabiti osobne podatke koje prime od nas u bilo koje druge svrhe.
Ako dođe do prijenosa izvan EGP-a, primijenit ćemo odgovarajuće zaštite u skladu s Uredbom. Pogledajte pojedinosti u 7. odjeljku u nastavku.


7. EUROPSKO-AMERIČKI SUSTAV ZAŠTITE PRIVATNOSTI I ŠVICARSKO-AMERIČKI SUSTAV ZAŠTITE PRIVATNOSTI


Poduzeće Whirlpool Corporation sudjeluje i certificiralo je svoju usklađenost s Okvirima Europsko-američkog i Švicarsko-američkog sustava zaštite privatnosti. Poduzeću Whirlpool Corporation vrlo je važno podvrgnuti sve osobne podatke primljene iz zemalja članica EU-a i Švicarske mjerodavnim načelima Okvira, a u skladu s Okvirima sustava zaštite privatnosti. Ako želite saznati više od Okvirima sustava zaštite privatnosti, posjetite Popis sustava zaštite privatnosti američkog ministarstva trgovine (U.S. Department of Commerce).
Poduzeće Whirlpool Corporation odgovorno je za obradu osobnih podataka koje primi, prema Okvirima sustava zaštite privatnosti, a kasnije ih prenese trećoj strani koja djeluje kao agent u njegovo ime. Poduzeće Whirlpool Corporation pridržava se Načela sustava zaštite privatnosti za sve daljnje prijenose osobnih podataka iz EU-a i Švicarske, uključujući i odredbe o odgovornosti za daljnje prijenose.
S obzirom na osobne podatke primljene ili prenesene sukladno Okvirima sustava zaštite privatnosti poduzeće Whirlpool podliježe regulatornim provedbenim ovlastima Američkog saveznog odbora za trgovinu.
U određenim situacijama od grupacije Whirlpool Group može se zahtijevati otkrivanje osobnih podataka u sklopu zakonitih zahtjeva javnih tijela, uključujući i radi udovoljavanja nacionalnim sigurnosnim ili zahtjevima za provođenje zakona.
Ako imate neriješeni problem privatnosti ili uporabe podataka u vezi s Okvirom sustava zaštite privatnosti za koji smatrate da nije zadovoljavajuće riješen, možete se obratiti pružatelju usluga rješavanja sporova treće strane u Sjedinjenim Državama (besplatno) na https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Pod određenim uvjetima, podrobnije opisanima na mrežnom mjestu Sustava zaštite privatnosti, možda imate pravo pozvati se na obavezujuću arbitražu kada se iscrpe drugi postupci rješavanja sporova.8. MALOLJETNICI MLAĐI OD 18 GODINA


Na Mrežnom mjestu ne obraća se ispitanicima mlađima od 18 godina niti poduzeće Whirlpool svjesno prikuplja osobne podatke osoba mlađih od 18 godina.


9. PRAVA ISPITANIKA


Vi u bilo kojem trenutku i besplatno možete imati i/ili ostvariti sljedeća prava:

 1. pravo na informiranje o svrhama i načinima obrade svojih osobnih podataka;

 2. pravo na pristup svojim osobnim podatcima (poznato pod nazivom „zahtjev ispitanika za pristup”). Tako možete dobiti kopiju osobnih podataka koje imamo o vama;

 3. pravo na traženje ažuriranja ili ispravka osobnih podataka koje imamo o vama. Tako se bilo koji nepotpuni ili netočni podatci koje imamo o vama mogu ispraviti, iako ćemo možda trebati provjeriti točnost novih podataka koje nam ustupite;

 4. pravo na zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. Tako od nas možete zatražiti da izbrišemo ili uklonimo vaše osobne podatke u situacijama kada nema dobrog razloga za nastavak obrade tih podataka. Imate pravo od nas zatražiti i brisanje ili uklanjanje svojih osobnih podataka u situacijama u kojima ste uspješno ostvarili svoje pravo na prigovor na obradu ili u situacijama u kojima moramo izbrisati vaše osobne podatke radi usklađenosti s lokalnim zakonom. Međutim, napominjemo da nećemo uvijek moći udovoljiti vašem zahtjevu za brisanje zbog posebnih lokalnih razloga o kojima ćemo vas obavijestiti, ako je primjenjivo, u trenutku vašeg zahtjeva;

 5. pravo na ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Tako od nas možete tražiti prekid obrade osobnih podataka u sljedećim situacijama: (a) ako želite da ustanovimo točnost podataka; (b) kada je naša uporaba podataka nezakonita, ali vi ne želite da ih izbrišemo; (c) kada je za vas potrebno da mi zadržimo podatke čak i kada nama to nije potrebno budući da ih trebate radi uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili (d) dali ste prigovor na uporabu svojih podataka, ali mi trebamo potvrditi imamo li legitimna prava uporabe koja to nadilaze;

 6. pravo na prigovor na cijelu ili djelomičnu obradu svojih osobnih podataka kada se oslanjamo na legitimni interes (ili interes treće strane) i postoji nešto u vašoj situaciji zbog čega želite dati prigovor na obradu iz toga razloga budući da smatrate da utječe na vaša temeljna prava i slobode. U nekim slučajevima možemo dokazati da imamo uvjerljive legitimne razloge obrade vaših informacija koji nadilaze vaša prava i slobode;

 7. kada se oslanjamo na privolu za obradu vaših osobnih podataka, pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka slobodno i u bilo kojem trenutku, a također i klikom na mogućnost otkazivanja pretplate na dnu naših marketinških obavijesti;

 8. pravo na prenosivost svojih osobnih podataka vama ili drugom davatelju. Ustupit ćemo vama ili trećoj strani koju ste izabrali vaše osobne podatke u strukturiranom, strojno čitljivom formatu koji se najčešće rabi;

 9. pravo da nam se obratite slanjem e-poruke na data_protection_emea@whirlpool.com;

 10. pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka ili pravosudnom tijelu.


Ako želite ostvariti gore navedena prava ili postaviti pitanja o osobnim podatcima koje imamo o vama, pošaljite nam e-poruku na adresu data_protection_emea@whirlpool.com ili nam pišite na: Whirlpool Croatia LTD, Av. Većeslava Holjevca 40, 10 000 Zagreb, za Ured za zaštitu podataka.10. IZMJENE I AŽURIRANJA


Ovu Obavijest o zaštiti privatnosti redovito pregledavamo. Ova je Obavijest o zaštiti privatnosti zadnji put ažurirana u svibnju 2018. godine.