Uvjeti korištenja Usluge Whirlpool EMEA Povezanog uređaja

I. UVOD

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja i Obavijest o privatnosti (koja je uključena u ove Uvjete - vidi dolje) prije korištenja Povezanog uređaja i pripadajućih softverskih aplikacija i usluga. Posebnu pozornost obratite na odjeljak VIII ovih Uvjeta korištenja koji sadrži ograničenja naše odgovornosti prema Vama.
Zahvaljujemo Vam što ste odabrali Whirlpool-ov kućanski uređaj koji podržava Wi-Fi („Povezani uređaj“) Whirlpool je vodeći svjetski proizvođač i distributer velikih kućanskih aparata. Naše robne marke korištene u Europi uključuju Whirlpool®, Indesit®, Bauknecht®, Hotpoint® i HotpointAriston®. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na Vaše korištenje Povezanog uređaja i pripadajućih Usluga povezanih uređaja (kao što je definirano u nastavku). U ovim Uvjetima korištenja, upućivanje na Whirlpool znači Whirlpool EMEA S.r.l. Socio Unico, društvo osnovano prema talijanskim zakonima, sa sjedištem u Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, uredno registrirano u Milanu pod brojem 00693740425 i PDV broj IT00693740425 (u daljnjem tekstu “Whirlpool”, “mi”, “mi”, “naš”),dio globalne Grupa ('Grupa' označava grupu entiteta kojoj Whirlpool pripada).

Vaš Povezani uređaj može Vam pružiti usluge koje će Vam pomoći upravljati i održavati Vaš Povezani uređaj. Kada je vaš Povezani uređaj spojen na mrežu Whirlpool-ovog Povezanog uređaja, on je u mogućnosti prenositi informacije, uključujući aktivnosti i kodove pogrešaka, Whirlpoolu i pružati Vam obavijesti, a Vi možete koristiti softverske aplikacije koje nudi Whirlpool kao što je besplatni “Bauknecht B-Live” Ili “Whirlpool 6th Sense Live” aplikacija (“Aplikacija” ili “Aplikacije”) na Vašem mobilnom uređaju za daljinsko upravljanje Vašim Povezanim uređajem i pristup funkcijama i uslugama. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na Vaše korištenje takvih usluga i Aplikacija (zajedno, “Usluge povezanog uređaja”).
Da biste mogli uživati u Uslugama povezanih uređaja, Vaš Povezani uređaj mora biti povezan s bežičnom internetskom vezom. Vi ste odgovorni za instalaciju i održavanje bežične internetske veze na mjestu gdje se Vaši Povezani uređaji nalaze. Također morate instalirati Aplikaciju na kompatibilni/e mobilni/e uređaj/e i registrirati račun u Whirlpoolu.

Morate prihvatiti ove Uvjete korištenja i Obavijest o privatnosti Usluge Whirlpool EMEA Povezanog uređaja (“Obavijest o privatnosti”) kako biste mogli koristiti Usluge povezanog uređaja. Koristeći bilo koju Uslugu povezanih uređaja i / ili naznačujući svoje prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja u Aplikaciji, pristajete na ove Uvjete korištenja. Osim toga, time potvrđujete da ste pročitali Obavijest o privatnosti, koja je uključena u ove Uvjete korištenja, te da pristajete na obradu Vaših osobnih podataka kako je navedeno u Obavijesti o privatnosti. Ako se ne slažete s Uvjetima korištenja ili s bilo kojim njegovim dijelom te ne prihvaćate ove Uvjete korištenja i / ili Obavijest o privatnosti, nećete moći pristupiti Uslugama povezanog uređaja koje su povezane s Vašim Povezanim uređajem. Daljnje pojedinosti o Obavijesti o privatnosti nalaze se u Odjeljku VI niže.

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ove Uvjete korištenja. U slučaju ažuriranja, a tamo gdje to zahtijeva mjerodavno pravo, poslat ćemo Vam upozorenje putem Prijave u kojem ćete biti obaviješteni o promjenama i svim mogućnostima koje imate ili radnjama koje možete poduzeti. U određenim okolnostima, možemo Vas obavijestiti o ažuriranjima kada se sljedeći put prijavite da biste koristili svoj račun (ako je relevantno). Pažljivo pročitajte sva upozorenja i ažuriranja i kontaktirajte nas (vidite dolje) ako imate pitanja. Vaše daljnje korištenje Usluga povezanog uređaja nakon takvih upozorenja, ili nakon ažuriranja kada se sljedeći put prijavite ili (ako je relevantno) Vaše aktivno prihvaćanje bilo kakvih promjena, reći će nam da se slažete s tim promjenama. Ako odlučite da se ne slažete s promjenama, možete se uvijek povući iz upotrebe Usluga povezanog uređaja.

II. PONUDA USLUGA POVEZANOG UREĐAJA

Usluge povezanog uređaja omogućuju Vam, između ostalih mogućnosti i koristi, usluge primanja obavijesti o Povezanom uređaju (kao što su obavijesti o otvaranju vrata, obavijesti o dovršetku ciklusa itd.), uključivanje povezanog uređaja na troškovno učinkovito vrijeme i daljinski nadzor nad Povezanim uređajem putem Aplikacije. Specifične Usluge povezanog uređaja detaljnije su opisane u korisničkom priručniku Vašeg Povezanog uređaja. Whirlpool će možda morati s vremenom pregledati i promijeniti specifične značajke Usluga povezanog uređaja te će Vas putem Aplikacije obavijestiti o svim bitnim promjenama

III. VAŠE KORIŠTENJE USLUGA POVEZANOG UREĐAJA

 1. Općenito

  Da biste koristili Usluge povezanog uređaja, morate se registrirati i kreirati račun pomoću Aplikacije i (kao što je gore opisano) morate pročitati i prihvatiti Obavijest o privatnosti. Koristeći Usluge povezanog uređaja, slažete se da: (a) točno dostavite svoje kontakte i druge informacije koje Whirlpool zatraži, (b) odmah ažurirate svoje podatke u slučaju bilo kakve promjene ili netočnosti u kontaktnim podacima (za detalje o tome kako učinite to, pogledajte Odjeljak 9 u Obavijesti o privatnosti); i (c) koristite Povezani uređaj u skladu s njegovim korisničkim priručnikom. U slučaju sukoba između ovih Uvjeta korištenja i korisničkog priručnika, ovi Uvjeti korištenja imaju prednost.
  Možemo obustaviti ili ukinuti Vaš račun ako otkrijemo ili imamo razloga sumnjati da su informacije ili pojedinosti koje ste nam dali netočne, obmanjujuće, neistinite ili nepotpune - dodatne pojedinosti u odjeljku IX u nastavku. U navedenom slučaju Whirlpool će Vas obavijestiti o deaktivaciji računa te će s do tada prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Obavijesti o privatnosti.

 2. Korištenje podataka

  Povezani uređaji koriste Vašu bežičnu internetsku vezu kako bi Vam pružili Usluge povezanog uređaja. Osim toga, ako odaberete primanje obavijesti putem Aplikacije, takve obavijesti i aplikacije koriste Vašu mobilnu podatkovnu vezu kako bi Vam pružile usluge. Sve ove uporabe podrazumijevaju prijenos određene količine podataka putem relevantnih veza, tako da na bežičnoj internetskoj vezi morate imati odgovarajući podatkovni plan na mjestu vašeg Povezanog uređaja i mobilnog operatera. Obratite se svom davatelju internetskih usluga ili pružatelju usluga mobilne telefonije kako biste utvrdili primjenjive naknade za prijenos podataka (ako postoje), ograničenja podataka, ograničenja kao što su dopuštene upotrebe i druge uvjete pružanja usluge. Whirlpool ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve troškove koje Vaš davatelj internetskih usluga ili pružatelj mobilnih usluga mogu nametnuti.

 3. Prijenos Vašeg Povezanog uređaja

  Osim ako nije drugačije naznačeno, možete koristiti Usluge povezanog uređaja samo za Vaše osobne, nekomercijalne svrhe i ne smijete ni na koji način preprodavati bilo koju od ovih usluga ili učiniti te usluge dostupnima bilo kojoj trećoj strani. Ako prodate ili posudite svoj Povezani uređaj drugoj osobi, morate odmah ažurirati, ako je primjenjivo, svoj račun Usluge povezanog uređaja pomoću aplikacije. Navedeno Vam nije dopušteno bez prethodnog ažuriranja računa. Ako prvobitno ne izvršite predmetno ažuriranje, tada činite povredu ovih Uvjeta korištenja i Whirlpool može obustaviti ili ukinuti Vaš račun - dodatne pojedinosti u odjeljku IX u nastavku. Novi će korisnik morati registrirati poseban novi račun u Whirlpoolu kako bi mogao koristiti Usluge Povezanog uređaja.

 4. Zabranjena korištenja

  Zabranjeno je koristiti Usluge Povezanog uređaja na sljedeći način:

  • na način koji je prijeteći, nasilan, uvredljiv, klevetnički, pogrdan, prijevaran, nepristojan ili na drugi način nezakonit ili neprikladan;
  • na način kojim se pristupa, prikuplja ili pohranjuje osobne podatke o drugima;
  • kojim se ugrožava ili povrjeđuje prava bilo koga drugog, uključujući pravo druge osobe na privatnost;
  • kojim se utjelovljuje bilo koju fizičku osobu, pravnu osobu, entitet ili IP adresu (npr. IP podvala, engl. „IP spoofing“);
  • koji uključuje učitavanje, objavljivanje, slanje e-poštom, prijenos ili na drugi način stavljanje na raspolaganje bilo kojeg materijala koji nemate pravo učiniti dostupnim prema bilo kojem zakonu;
  • koji je komercijalne prirode, uključujući, na primjer, reklamne, promotivne ili marketinške materijale, spam, phishing ili druge neželjene poruke;
  • kojim se stječe ili pokušava dobiti neovlašteni pristup Uslugama povezanog uređaja ili bilo kojim Uslugama povezanog uređaja , njihovim računalima i mrežama ili njihovim korisničkim podacima, ili koji na drugi način mijenjaju ili ometaju korištenje ili rad Usluga povezanog uređaja;
  • kojim se dobiva ili pokušava dobiti neovlašteni pristup firmware-u (ugrađenom softveru) ili softveru Povezanog uređaja, uključujući firmware obrnutog inženjeringa ili instaliranje firmware-a koji nije odobrio Whirlpool;
  • kojim se nameće nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje na infrastrukturu Whirlpoola ili njegovih poslovnih partnera, uključujući prijenos neželjene pošte ili korištenje drugih neželjenih tehnika masovnog slanja e-pošte;
  • kojim se mijenja, oštećuje ili briše sve sadržaje koje pruža Whirlpool;
  • koji sadrži računalne viruse ili druge ometajuće ili štetne datoteke ili programe; ili
  • kojim se krši ove Uvjete korištenja na koji drugi način.
 5. Ažuriranje Software-a

  Usluge povezanog uređaja, uključujući Aplikacije, koriste softver koji Whirlpool eventualno treba ili želi ažurirati ili promijeniti. Takva ažuriranja izvodit ćemo pomoću standardnih procedura na operativnom sustavu mobilnog uređaja i od Vas će se uvijek tražiti da prihvatite takva ažuriranja kako biste mogli nastaviti koristiti Usluge povezanog uređaja.

IV. OGRANIČENJA USLUGA I ODRICANJA OD ODGOVORNOSTI

 1. Opća ograničenja

  Budući da Vaš Povezani uređaj komunicira s Whirlpoolom putem bežičnog prijenosa informacija i putem interneta: (a) Obavijesti o Povezanom uređaju bit će Vam dostupne samo nakon što se povežete i registrirate Vaš Povezani uređaj; i (b) Usluge povezanog uređaja nisu dostupne kada internet ili bežična veza ili mobilna veza ne radi ili ne radi ispravno.

 2. Točnost rezultata i podataka

  Slažete se da Usluge povezanog uređaja podliježu ograničenjima izvan kontrole društva Whirlpool, koja uključuju stvari kao što je odgovarajuće održavanje Vašeg Povezanog uređaja u skladu s relevantnim korisničkim priručnikom, mogućnostima bežične mreže, dostupnosti Interneta, uvjetima okoliša (kao što su zgrade, vremenska prognoza, geografija i topografija), atmosferskim uvjetima i drugim čimbenicima povezanim s korištenjem interneta ili sa satelitima i satelitskim podacima; štoviše, Usluge povezanog uređaja po svojoj prirodi ovise o dostupnosti softvera i mreže koje pružaju treće strane. Uzimajući u obzir gore navedeno, Whirlpool ne jamči neprekinutu dostupnost, točnost, potpunost ili pravovremenost bilo kojih podataka, informacija, materijala ili sadržaja koji se pružaju u sklopu Usluga povezanog uređaja.

 3. Pohranjeni podaci

  Whirlpool pohranjuje određene podatke na ili o Vašem korištenju Usluga povezanog uređaja sve dok je to potrebno radi usklađivanja sa zakonom ili za naše utvrđene zakonite poslovne potrebe i namjene u vezi s Uslugama povezanog uređaja kako je navedeno u Obavijesti o privatnosti.

 4. Preneseni podaci

  Whirlpool poduzima sve razumne korake u cilju očuvanja sigurnosti podataka koje nam dostavite i poduzet ćemo razumne mjere opreza kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke. Međutim, uvijek postoji određeni rizik u prijenosu podataka putem bežičnih mreža ili interneta. Kao rezultat toga, prihvaćate da prilikom korištenja Usluga povezanog uređaja Vaše komunikacije mogu biti podložne nezakonitom presretanju od strane drugih. Whirlpool ne može jamčiti sigurnost i privatnost bežičnih prijenosa ili prijenosa putem interneta, te neće biti odgovoran za bilo kakav nedostatak sigurnosti na mrežama ili uređajima koje ne kontrolira Whirlpool ili bilo kakvu izgubljenu privatnost ili podatke u vezi s bilo kojom komunikacijom putem takvih mreža. Poduzmite mjere opreza kako biste zaštitili svoje osobne podatke kada ste na internetu, na primjer, često mijenjajući zaporke, koristeći kombinaciju slova i brojeva, te provjerite koristite li siguran preglednik.

 5. Ostalo

  Usluge povezanog uređaja pružaju se kao „takve kakve jesu“ i „koje su raspoložive“. Iako Whirlpool ulaže sve razumne napore kako bi održao dostupnost Usluga povezanog uređaja, ne možemo jamčiti njihovu dostupnost ili nastavak istih ili da će pristup biti bez prekida ili bez pogrešaka. Osim toga, obavijesti o kodovima pogrešaka Povezanog uređaja nisu namijenjene zamjeni redovnog, preporučenog održavanja Vašeg Povezanog uređaja kako je naznačeno u korisničkom priručniku za Povezani uređaj, i nisu zamjena za sigurno i odgovorno korištenje Vašeg Povezanog uređaja. Ne trebate se oslanjati na Usluge povezanog uređaja (uključujući bilo kakve obavijesti o pogreškama) kao sredstvo za sprječavanje požara ili drugih nezgoda ili oštećenja. Vaša je odgovornost da sigurno upravljate Povezanim uređajem i održavate Povezani uređaj u ispravnom stanju i u skladu s njegovim korisničkim priručnikom. Ako to ne učinite, može doći do oštećenja Povezanog uređaja, štete na imovini, tjelesnih ozljeda i / ili ozbiljnih ozljeda za koje Whirlpool ne odgovara.

V. USKLAĐENOST S UVJETIMA

Vi ste isključivo odgovorni za ne samo svoju usklađenost s ovim Uvjetima korištenja, već i za usklađenost svih korisnika vašeg Povezanog uređaja i / ili računa za Usluge povezanog uređaja, neovisno o tome da li ste ga Vi ovlastili ili ne.

VI. PRIVATNOST

Obavijest o privatnosti dostupna je putem aplikacije i od Vas će se tražiti da je prihvatite kao dio Vaše registracije za Usluge povezanog uređaja. Prihvaćanje Obavijesti o privatnosti nije obavezno (tj. ako ju ne želite prihvatiti slobodni ste odabrati da se ne registrirate za Usluge povezanog uređaja), međutim, to je potrebno da biste mogli nastaviti s registracijom računa. Obavijest o privatnosti određuje način na koji se, informacije koje pružate i podaci iz Vašeg Povezanog uređaja i Vaše korištenje Usluga povezanog uređaja, mogu prikupljati, koristiti, objavljivati i dijeliti u skladu s primjenjivim europskim i lokalnim zakonima.

VII. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Whirlpool i njegovi davatelji licenci posjeduju autorska prava, zaštitne znakove (žigove) i sva druga prava intelektualnog vlasništva na sav sadržaj koji se prikazuje na i od Usluga povezanog uređaja. Ne smijete reproducirati, mijenjati, koristiti, stvarati izvedene radove, prikazivati ih, izrađivati, objavljivati, distribuirati, širiti, prenositi, emitirati ili distribuirati takve materijale ili sadržaje bilo kojoj trećoj strani (uključujući prikazivanje ili distribuciju materijala pomoću web stranice trećeg), te ne smijete koristiti bilo koji od zaštitnih znakova (žigova) koji se prikazuju kada pristupate Uslugama povezanog uređaja, bez prethodnog pisanog pristanka društva Whirlpool, osim za korištenje Usluga povezanog uređaja u svrhu za koju su namijenjene i u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

VIII. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, OBEŠTEĆENJE

Radi izbjegavanja sumnje, ništa u ovim Uvjetima korištenja neće ograničiti ili isključiti odgovornost (ako postoji) Whirlpoola ili bilo kojeg drugog društva u Grupaciji prema Vama za:

 1. prijevare ili lažno predstavljanje;
 2. tjelesne ozljede ili smrt uslijed nemara; ili
 3. bilo koje drugo pitanje za koje bi bilo nezakonito isključiti ili pokušati isključiti odgovornost.
  1. Ograničenje odgovornosti Slažete se da:
   1. Usluge povezanog uređaja pružaju se na temelju "KAKVE JESU" i "KAKO SU RASPOLOŽIVE";
   2. osim prisilno pravnih ograničenja PRIMJENJIVOG ZAKONA i opsegu onoga što je ugovoreno, ništa u ovim Uvjetima korištenja ne uklanja ili ograničava ili se treba tumačiti kao namjera da se ukloni ili ograniči odgovornost WHIRLPOOL-a ILI GrupaCIJE za prijevaru ili lažno predstavljanje, grubu nepažnju, namjerno nedolično ponašanje, kršenje pravila javnog reda ili smrti ili osobne ozljede, uključujući bez ograničenja one koje proizlaze iz njegovog / njihovog nemara, ili štete na osobnoj imovini u slučajevima kada se odgovornost ne može isključiti zakonom, PRISTAJETE OBEŠTETITI WHIRLPOOL, GrupaCIJU, NJIHOVE AGENTE, RADNIKE I IZVRŠITELJE OD BILO KOJIH I SVIH POTRAŽIVANJA, OBVEZA I GUBITAKA POVEZANIH S USLUGAMA POVEZANOG UREĐAJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA POTRAŽIVANJA IZ POTPUNOG ILI DJELOMIČNOG NEISPUNJENJA USLUGE POVEZANOG UREĐAJA, ČAK I KADA JE ISTO UZROKOVANO NEMAROM WHIRLPOOLA, GrupaCIJE, NJIHOVIH AGENATA, RADNIKA I IZVOĐAČA; TAKOĐER, NITI WHIRLPOOL NITI BILO KOJA DRUGA DRUŠTVA GrupaCIJE NE PRIHVAĆAJU BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVO KORIŠTENJE ILI ZLOUPOTREBU USLUGA POVEZANOG UREĐAJA ILI BILO KOJI DIO U TOM SMISLU ILI ZA GUBITAK ILI ŠTETU KOJI MOGU NASTATI OD VAŠEG KORIŠTENJA ILI ZLOUPOTREBE ISTOGA. SUKLADNO NAVEDENOME, PREMA NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, NUDIMO VAM USLUGE POVEZANOG UREĐAJA NA OSNOVI DA ISKLJUČUJEMO SVE PREDSTAVLJANJA, JAMSTVA I UVJETE KOJI NISU IZRIČITO NAVEDENI U OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA, OSIM U SLUČAJU KADA ISTO NE MOŽE BITI ISKLJUČENO PREMA PRIMJENJIVOM PRAVU. NAVEDENO NE UTJEČE NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA KAO POTROŠAČA;
   3. PRISTAJETE DA OBEŠTETITE WHIRLPOOL, GrupaCIJU, NJIHOVE AGENTE, RADNIKE I IZVOĐAČE OD SVIH GORE OPISANIH POTRAŽIVANJA KOJA DOLAZE OD TREĆIH OSOBA.
   4. DALJE SE SLAŽETE DA JE PREDMETNO OBEŠTEĆENJE PRIMJENJIVO I NA BILO KOJU STRANU KOJA NASTUPA U VAŠE IME I DA BILO KOJE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO NEĆE IMATI PRAVO SUBROGACIJE.
  2. Isključivanje posljedičnih gubitaka

   Osim za prisilno pravna ograničenja PRIMJENJIVOG ZAKONA, NITI WHIRLPOOL, Grupa, NJIHOVI AGENTI, RADNICI I IZVOĐAČI NEĆE BITI ODGOVORNI VAMA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ STRANI ZA POSLJEDIČNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU ŠTETU ILI KAZNENU ODGOVORNOST (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETE KOJI PROIZLAZE IZ IZGUBLJENE DOBITI, GUBITKA PODATAKA ILI NEDOSTUPNOSTI USLUGA) U VEZI S USLUGOM POVEZANOG UREĐAJA, ČAK I AKO SU WHIRLPOOL, Grupa, NJIHOVI AGENTI, RADNICI ILI NJIHOVI IZVOĐAČI SVJESNI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

  3. Obeštećenje

   Slažete se da ćete nadoknaditi štetu, obraniti i držati Whirlpool, Grupaciju i njezina povezana društva bez ikakvih šteta zbog bilo kakvih potraživanja koja proizlaze iz Vaših radnji ili se odnose na njih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje Usluga povezanog uređaja i sve informacije koje pošaljete, prenesete ili učinite dostupnim putem Usluga povezanog uređaja, neuspjeh u zaštiti Vaših lozinki ili drugih podataka o računu, ili kršenje ovih Uvjeta korištenja, ili bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa, ili prava bilo koje treće strane.

  IX. OBUSTAVA I PRESTANAK

  1. Raskid od strane Whirlpool-a zbog zlouporabe

   Whirlpool može obustaviti ili prekinuti Vaš pristup svim ili bilo kojem dijelu Usluga povezanog uređaja u bilo kojem trenutku ako izvršite bilo koju od zabranjenih uporaba opisanih u odjeljku III 4. ili ako na drugi način kršite ove Uvjete korištenja. Whirlpool također može prekinuti Usluge povezanog uređaja u bilo koje vrijeme, uz prethodnu najavu, zbog zastarjelosti tehnologije ili drugih razloga koji utječu na trajnu održivost Usluga povezanog uređaja. U slučaju raskida zbog takvog razloga, Vi više nećete biti ovlašteni za korištenje ili pristup Uslugama Povezanog uređaja, i (podložno uvijek odjeljku VIII) Whirlpool neće imati nikakvu odgovornost kao posljedicu takvog raskida. U tom slučaju možete nastaviti koristiti svoje uređaje kao uobičajeni uređaj, ali Usluge povezanog uređaja više neće biti dostupne.

  2. Deaktivacija računa s Vaše strane

   Svoj račun možete u bilo kojem trenutku deaktivirati (odjaviti) pisanjem službeniku za privatnost na adresi navedenoj u odjeljku 10 Obavijesti o privatnosti. Ako deaktivirate svoj račun, Whirlpool će zadržati podatke povezane s Vašim Povezanim uređajem i Vaše korištenje Usluga povezanog uređaja koji su prikupljeni od strane Whirlpoola, ali više neće biti povezani s Vašim osobnim podacima. Deaktiviranje računa Usluga povezanog uređaja onemogućit će Vam primanje obavijesti o Povezanim uređajima koje se pružaju kao dio Usluga povezanog uređaja. Ako odlučite da svoj Povezani uređaj držite spojenim putem Wi-Fi veze nakon što deaktivirate svoj račun, Vaš će Povezani uređaj nastaviti prenositi određene podatke o upotrebi uređaja u Whirlpool. Ako želite izbjeći takav prijenos, morate isključiti svoj Povezani uređaj sa bežičnog usmjerivača i isključiti gumb bežične veze na Vašem uređaju.

  X. RAZNO

  1. Nadležnost i mjerodavno pravo
   Ovi Uvjeti korištenja regulirani su zakonima Irske i Vi podliježete isključivoj nadležnosti irskih sudova.

  2. Odricanje
   Ako Whirlpool ne ustraje na strogom izvršavanju bilo koje od svojih obveza prema ovim Uvjetima korištenja, ili ako ne iskoristi prava ili pravne lijekove na koje ima pravo u skladu s ovim Uvjetima korištenja, to neće predstavljati odricanje od takvih prava ili pravnih lijekova te vas neće osloboditi ispunjavanja takvih obveza. Odricanje Whirlpoola od bilo kakvih neispunjavanja obveza neće predstavljati odricanje od naknadnih propusta. Nikakvo odricanje Whirlpoola od bilo koje od vaših obveza prema ovim Uvjetima korištenja neće biti na snazi ako nije izričito navedeno da je odricanje i da vam je dostavljeno u pisanom obliku.

  3. Salvatorna klauzula
   U slučaju da bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja bude, od strane suda ili kojeg drugog nadležnog tijela, utvrđena kao ništava, nezakonita ili neizvršiva, takav uvjet ili odredba neće utjecati na važenje drugih odredbi i uvjeta ovih Uvjeta korištenja koje će ostati na snazi i biti izvršive u punoj mjeri koju dopuštaju zakoni.

  4. Cjelovitost sporazuma
   Ovi Uvjeti korištenja i svi drugi uvjeti koje ste prihvatili u vezi s korištenjem Povezanog uređaja i Usluge povezanog uređaja predstavljaju cjelokupni ugovor između Vas i Whirlpoola u vezi s njihovim predmetom i zamjenjuju svaki prethodni ugovor, razumijevanje ili dogovor između Vas i Whirlpoola, bilo usmeno ili pismeno. I vi i mi potvrđujemo da se ni Vi ni mi nismo oslanjali na bilo kakvo predstavljanje, preuzimanje ili obećanje koje ste dali od drugih ili da se podrazumijeva iz bilo čega što je rečeno ili napisano u pregovorima između Vas i nas, osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima korištenja.

  XI. KONTAKTIRAJTE NAS

  Bilo kakva pitanja ili pritužbe u vezi s Vašim Povezanim uređajem ili Uslugama povezanog uređaja trebate uputiti Vašem lokalnom pozivnom centru za Whirlpool-ovu službu za korisnike, kao što je navedeno u Vašoj aplikaciji ili dokumentaciji koju ste dobili s Vašim Povezanim uređajem.