Jamstva

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam što ste kupili naš proizvod.
Vaša je kupnja mudra investicija. Uređaj koji ste kupili proizveden je s velikom pažnjom i od visokokvalitetnih dijelova. Načinjen je kako bi Vas u potpunosti zadovoljio, ako je pravilno instaliran, ako se njime pravilno služite i održavate ga.
Svaki kvar na dijelovima ili materijalima od kojih je uređaj napravljen, a koji se pojavi unutar 24 mjeseca od kupnje uređaja bit će uklonjen u ovlaštenom Whirlpool servisu uz sljedeće uvjete:

a) da je uređaj korišten u kućanstvu, a ne u profesionalne svrhe

b) uz priloženu potvrdu o datumu kupnje (potvrdu o kupnji uređaja, originalni račun) iz koje je vidljivo da je uređaj kupljen unutar 24 mjeseca prije reklamacije;

c) da dokumenti nisu izmjenjivani ili postali nečitki; 

d) da kvar nije nastao zbog uporabe uređaja na krivom naponu ili uporabe u suprotnosti s uputama proizvođača o korištenju i instalaciji uređaja, ili kao posljedica nezgode (transport i sl.), vremenskih nepogoda (poplave, udari groma), zbog zlouporabe, nemarnog ili nestručnog popravka koji nije izveden u ovlaštenom Whirlpool servisu;

e) da nisu ugrađivani neoriginalni rezervni dijelovi;

f) da imate naljepnicu sa oznakom modela, servisnim i serijskim brojem (service number: 85xx xxx xxxxx serial number: xxxx xxx xxxxx) koja se nalazi na ili u uređaju.

Ako u jamstvenom roku ne možemo popraviti uređaj u roku od 45 dana, zamijenit ćemo Vaš uređaj odgovarajućim ili Vam vratiti cjelokupni iznos koji ste platili pri kupnji.
U slučaju da popravak traje duže od 10 dana, jamstveni rok se produžava za onoliko dana koliko je popravak trajao.
Kada se obraćate ovlaštenom Whirlpool servisu molimo navedite:

• vrstu kvara
• model uređaja (servisni i serijski broj)
• potpunu adresu i broj telefona